Start

Acora AB Version 1 är avvecklat i början av 2019 men ett nytt bolag med samma namn har startats upp i mars 2019.

Christer Svensson finns på mobil 070 550 66 67 & har e-post acora@acora.se .


______________________________________________________________________________________________________________________

Lite personligt....


Nuläge september 2020: Fortsatt dator- och bilintresserad. Har kört bl.a. BMW M5 och MGA modell -59 och har senast haft en Volvo XC90 som i början av april skiftades ut mot en XC60 T8 med R-design & 22" hjul. Funderar på en kul sommarbil efter att BMW630Cabben sålts i mars 2019 men kanske en mindre helel-bil är ett bättre alternativ..... Spelar golf (hcp. ca 25). Engagerad i Laholms Rotaryklubb (IT-ansvarig & Executive Secretary RI), Laholms Golfklubb (ordförande i Byggnadskommittén), Laholms Konsertförenings styrelse och LTV (Laholms Tidnings Vänner).

************************************************************************************************


Född i Tjörnarp - mitt i Skåne - år 1946. Orkester (Pop Penders) tillsammans med Peps Persson i början av 60-talet.


Gymnasieingenjör - maskin.

Var sergeant (eldledare) hörande till det saligen avsomnade A3 i Kristianstad.


Gift med Bodil sedan 1971. Sonen Henrik (född -73) bor i Trollhättan & arbetar på GKN Aerospace och är gift med Åsa (gymnasielärare i Uddevalla) och de har ungdomarna Gustav (född juli -03) och Axel (född i oktober -05). 

Dottern Emma  (född -80) bor på Lidingö med maken Eric (direktör på Nedbank) och är anställd på Dina Försäkringar som Digital Transformation Officer. Har gulleponken Carl-Fredric (född maj -16) och flickan Mathilde  (född i augusti 2020).___________________________________________________________________________________________________________________________


Lite historik (mest för att stötta Christers sviktande minne....)

2019.
Samarbete med Sedulo A/S med gamle kompisen Finn Staff för att undersöka svenska marknaden för scanning av stora rör & tunnlar mha drönare.

Försökte utveckla Tomas Ahlstedts idé om en app "Skrapgåvan" för distribution av prersentkort på ett kul sätt. Tyvärr blev utvecklingskostnaderna på tok för höga varför projektet lades ner i slutet av året.


2011-2015.

Byggt upp och byggt om en del hemsidor. Har fungerat som bollplank till VDn för LPM Potatis AB 2013-2014. Underhållit och drivit Laxen 07 AB (ägare av restaurang Gröna Hästen i Laholm) tillsammans med Roland Ottosson fram till att bolaget såldes till krögaren Stefan Zaff i början av maj 2015.


2010.

# Monterar ytterligare en värmepump på Gröna Hästen för att minska uppvärmningskostnaderna.

# Inleder samarbete med www.nomaden.no för bl.a. att titta på på olika alternativ för affärsutveckling.

# Säljer innehavet i Diakrit som köptes i december 2005 och avslutar därmed aktiviteterna för bolagsgruppen.


2009.

# Avgår på eget initiativ från styrelserna i de två svenska Diakritföretagen samt i det norska SmartSense AS.

# Genomför investeringar i Gröna Hästen för att minska energiåtgången. Installerar två värmepumpar samt trimmar in ventilations- och värmesystemet.

# Agerar tillsammans med Roland fastighetsskötare under gräsklippningsperioden - ca 2000 kvm - på Gröna Hästenfastigheten.

# Skapar sidan www.backamogard.se som läggs ut i början av augusti.

# Lämnar posten som tf VD för Diakrit i Sverige. Ingår  i styrelserna för de två svenska bolagen samt i moderbolagsstyrelsen.

# SydGrönt bestämmer sig för att avvakta till odlingssäsongen 2010 innan beslut tas om reguljär användning av SmartSense-systemet.

# Justerar upp www.truckreparatoren.com och sidan läggs ut i början av maj.

# Planändringen vinner laga kraft i slutet av april och Laxen 07 AB förvärvar aktuell fastighet ( se www.laxen07.se ) per den sista april.

# Går in som tf VD för Diakrit i Sverige.


2008.

# Startar marknadsföringen av lägenheterna för Laxen 07 i ett allt bistrare finansiellt klimat. Objekten läggs ut på Hemnet den 15 december. Tyvärr ytterligare förskjutningar av planändringsarbetet då kommunen & Vägverket ej kommer överens om utfarten mot Lagavägen.

# Sluttester av SmartSense på ÖllövGrönts & Sydgrönt. En första hemsida (www.smartsense.se) läggs ut.

# Då planändring ej klar kan tomt ej avstyckas som skall förvärvas av Laxen 07 AB - ny förvärvstidpunkt är satt till den 1 mars 2009.

# Deltar under första halvåret - för Diakrits räkning - i omfattande diskussioner och förhandlingar med ägarna till Matrix AB om en strukturering av aktuell bransch. Resulterar i att ett samgående sker den 1 juli - mer info hittar ni här.

# Löpande arbete för att få till planändring, kostnadsberäkning mm för projektet Laxen 07.

# Deltar vid monteringen av portalläsare samt initiala tester av ny typ av SensorLoggar för SmartSense A/S.

# Lägger ut sidan www.ballinge.se

# Köper in sig i norska företaget SmartSense A/S som utvecklar Temploggar med inbyggd rfid och kommunikation via GSM/Lan. Temploggen registrerar temperatur & luftfuktighet under hela kedjan från producent till grossist och presenterar resultatet via ett webbgränssnitt. Acora ansvarar för de tester som skall genomföras under perioden maj-september i samarbete med SydGrönt m.fl.


2007.

# Underlaget för planändring gällande nybyggnation inom Laxen 07 klart.

# Ombyggnad av bl.a. produktpresentationen på www.skanetruck.se

# Lägger ut hemsidan www.laxen07.se

# Tillsammans med mångårige vännen Roland Ottosson startat upp ett projekt med målet att få tillstånd att bebygga en tomt vid Gröna Hästen med ca. 14 lägenheter. Startat upp Laxen 07 AB med Acora och Roland med vardera 50% av aktierna.

# Avyttring av samtliga aktier i Industritorget Sweden AB till huvudägarna och därmed även avgått som styrelseordförande & medlem av styrelsen.

# Satsningen på ett CRM/projektsystem avbryts

# Avyttring av samtliga aktier i Millstone Services AB till huvudägarna och därmed även avgått som styrelseordförande & medlem av styrelsen.

# Total ombyggnad av sajten industrimekano.nu

# Mentor för uf-företagen Showstuff och Krok-o-deal.

# Deltar i strategimöte i Beijing i början av februari.


2006.

# Solarierna säljs i december till innehavaren av Laholms Hälsocenter för att ge denne större möjlighet att samordna verksamheten mellan gym- och solarieverksamheten.

#Total ombyggnad av sajten www.allwayshyrfordon.se som läggs ut dagarna före jul.

# Medverkar som Millstones representant i styrgrupp som skall ta fram nya metoder för rengöring av silos. Projektet har fått stöd från AFA.

# Millstone börjar använda Acoras CRM-system.

# Medverkar aktivt i omstrukturering av Diakrits verksamhet i Sverige inkl. flytt av flertalet funktioner till Kina.

# Svarar för samordning och rådgivning till Blacktie vid installation och design av webshopen blacktie.se

# Uppdatering av millstone.se inkl installation av Newsletter e-postsystem.

# Sajten pm-slipservice.se delas upp i pmverkstad.se och pm-slipservice.se inkl. uppdatering av data och bilder.

# Uppdatering av truckreparatoren.se inkl beställningsformulär service mm.

# Acora investerar i dedicerad server & Acoras CRM-system version 1.0 installeras hos Diakrit.

# Uppdatering av acora.se samt installation av Nyhetsbrev-system.

# Besök i Kina för genomgång av Diakrits produktionsavdelning i Beijing samt deltagande på styrelsemöte.

# Justerar sajten finetech.se pga. namnbyte till bemichtools.se

# Installation av Acoras Projektstyrningssystem hos Diakrit & Millstone.

# Justering och komplettering av www.hanssonsmobler.se inkl. installation av uppdateringssystem. www.begagnadetruckar.nu och www.hasseshala.se produceras och läggs ut.


November-december 2005.

Acora köper minoritetspost i Diakrit Interactive Media AB (www.diakrit.se) i slutet av december. Industritorget lägger ut en ny version av sajten innan jul med förbättrad navigering, omarbetad förfrågansfunktion och länkar till väder, börsinfo och hotellsökning. Acora får i uppdrag att producera nya hemsidor för PM Slipservice (www.pm-slipservice.se) att dessa läggs ut i slutet av december. Acora medverkar som rådgivare vid uppstarten av Finetech Varberg AB (ub) på uppdrag av TRR. Registrerar domän, beställer internethotell, producerar hemsida (www.finetech.se namnändrat till www.bemichtools.se), broschyr och visitkort mm.


Hösten 2005.

Industritorget erbjuder sina kunder lagerfilsimporter & accesspaket och förfråganssystemet utvecklas. Millstone utvecklas positivt med nya kunder, samarbetsavtal med Inspecta samt investering i utrustning så att tre team kan hållas igång samtidigt. Uthyrning av solarier placerade hos Laholms Hälsocenter uppnår inte förväntade intäktsnivåer. Hemsida för Mercedes begagnade kommersiella fordon (www.mercedesbegagnatcenter.se) produceras på uppdrag av Mascus. Acora erhåller Högsta kreditvärdighet enligt UC Risk (riskprognos <0.25% och Riskklass 5) i september.


Juni 2005.

Ny hemsida för Millstone läggs ut.


April 2005.

Industritorget vidareutvecklas med ny logga, nya färger, förbättrade sökfunktioner mm. www.halsocenter.nu läggs ut samt installation av nya solarier finansierade av Acora. Acora medverkar vid starten av nytt företag (Millstone Services AB) med verksamhet inom sektorn "Rengöring och sanering inom livsmedelsindustrin" -> www.millstone.se. Svarar vidare för finansieringen av bolaget samt går in som delägare/styrelseordförande.


Mars 2005.

www.borastruckservice.se med koppling till Mascus databas läggs ut. www.kallhagetruck.se med extranet, intranet, uppdateringssystem och elektronisk karta med vägbeskrivning samt koppling till Mascus databas läggs ut.


Februari 2005.

Ny version av Industritorget.se med nya funktioner som "Skapa förfrågan", "Sök truck/staplare" och "Sök transportbil" läggs ut.


Januari 2005.

Avtal med Mascus som innebär att Gaffeltruckar/staplare kan exponeras på Industritorget.se.


December 2004.

Avtal med BytBil som innebär att Transportbilar kan exponeras på Industritorget.se.


1 december 2004.

Sajten www.byttruck.com läggs ner och länkning sker till www.mascus.com


Oktober-november 2004.

www.skanetruck.se läggs ut med bl.a. en flash-baserad produktpresentation och koppling till Mascus databas

www.laholmsbegravningsbyra.se läggs ut

www.gunnohus.se läggs ut

www.inktech.nu läggs ut

www.carlssonstaverna.se läggs ut med uppdateringssystem för t.ex. sidan med "Dagens"


4 oktober 2004.

Acora förvärvar del av Industritorget.se


1 oktober 2004.

Mascus förvärvar BytTruck-verksamheten av Acora.


Juni 2004.

Aftonbladet Nya Medier/Schibstedts förvärvar Acoras respektive Christer Svenssons resterande aktieinnehav i Byt Bil Nordic AB.


______________________________________________________________________________________________________________________________


Och så lite info om Christer född 1946.......


September 2010


Äntligen pensionär......


2004 - 2010

Projektarbete och medlem av olika styrelser samt förvärv och försäljning av aktier i mindre företag (se ovan under  "Aktiviteter")


1999 + september 2004

Startat, utvecklat & marknadsfört www.byttruck.com från slutet av 1999 fram till september 2004 då verksamheten såldes till Mascus Ltd (www.mascus.com) och BytTruck-sajten stängdes ner den 1 dec. 2004.


1997-2004

Konsultverksamhet med inriktning på Internet. En av de huvudansvariga för uppbyggnaden av www.bytbil.com under perioden 1997 -2004 som delägare och styrelsemedlem. Operativt ansvarig för bl.a. försäljningsavdelningen samt därefter webb- och teknikavdelningen. Verksamheten avyttrades i två steg till Aftonbladet/Schibstedkoncernen i oktober 2002 (60%) och resterande 40% i juli 2004.


1992-97

VD Stockamöllan AB och därefter Swedrive AB.


1991-92

Konsult för bl.a. Nordbanken, Skrinet m.fl.


1988-1991

VD och koncernchef för den OTC-noterade Acora-koncernen.


1984-1987

VD Kalmar Trading med ansvar för inköpssamordning och marknadsaktiviteter Asien inom Kalmar Industries koncernen. Därefter VD för Waco Jonsereds/Söderhamns Verkstäder.


1967-1984

Konstruktör, konstr.chef, marknadschef, VD Lagaholm AB/Kalmar Lagab AB.