Projekt

PROJEKT

Nedan återfinns ett urval av de projekt Acora och dess nyckelmedarbetare engagerat sig i och ansvarat för

DINA FÖRSÄKRINGAR

 

Projektledning och förstudierapport avseende evt. behov av nytt gruppgemensamt CRM-system för Dina Försäkringar.

 

Acora, genom Emma Kindblom, ledde alla aspekter av en komplett förstudie, kompletterat med affärsmässig logik, av ett nytt gruppgemensamt CRM-system för försäkringsfederationen Dina Försäkringar.

 

 

 

Utvärdering av externa CRM-leverantörer.

 

Input till IT-strategi och IT-arkitektur, men också verksamhetsperspektiv.

 

Succéfaktorer samt förslag på nästa steg.

 

Intressent- och ledningsgruppsförankring.

Projektledning

Ramar & metod för intern kravställning.

 

Kravfångst, strukturering och initial prioritering.

 

Definition av målbild utifrån behoven ur ett helhetsperspektiv, dvs både verksamhet och IT.

 

MODERNA FÖRSÄKRINGAR

 

Nedan avser visa på den resa som Acoras medarbetare Emma varit högst delaktig i under sin 10 år långa anställning i Tryg A/S och dess svenska filial Moderna Försäkringar. Observera att det inte är ett uppdrag Acora haft utan Emmas arbetslivserfarenhet som presenteras. Försäkringsbranschen är starkt präglad av digitalisering. Med digitalisering avses såväl den interna effektiviseringen genom konsolidering och automatisering men också ett starkt fokus på det digitala kundmötet inkl. innovativa produktlösningar.

 

Emma gick från stark beställare av IT-leveranser till ett helthetsansvar genom att i sin senaste roll sitta i Modernas Sverigeledning som Chef för Affärsutveckling & IT. Som ansvarig för den svenska IT-organisationen rapporterade Emma också till CiO för Tryg Insurance Group.

Projekt

Under Emmas ansvar och direkta medverkan kan följande axplock av strategiskt utmärkande projekt framhållas:

 

  1. Utbyte och migrering av komplett försäkringsystem
  2. Outsourcing av IT-drift
  3. Införande av Sourcing inom Applikationsdrift
  4. Rapporteringsstruktur och automatisering i förhållande till Solvency II

Projektens dignitet och komplexitet omfattade den tekniska aspekten men till lika stor del försändringsledning, kommunikation och avtalsuppföljning.

 

Detta är ett talande exempel för Emmas styrka som aktiv länk mellan Affär och IT: Affärsnyttan står alltid i centrum och den levereras genom samarbete mellan olika kompetenser och enheter.

 

Att kunna kommunicera med alla inblandade parter samt skapa förutsättningar för samarbete och motivation.

DIAKRIT

 

Marknadsledaren för digitalisering av lägenhetsförsäljningar. Ett talade exempel för hur Acora framgångsrikt agerat delägare, ledare och strategisk affärsutvecklare. Branschkonsolidering och kostnadseffektivisering av digitaliserade slutprodukter är några av de högst relevanta utmaningarna som många företag ställs inför.

 

Acora köper minoritetspost i Diakrit Interactive Media AB (www.diakrit.se) i slutet av 2005.

 

Christer utnämns 2009 som tf VD för Diakrit Sverige, samt ingår därefter i styrelserna för de två svenska bolagen samt i moderbolagsstyrelsen.

 

Innehavet avyttras under 2010.

Affärsutveckling

Medverkar aktivt i omstrukturering av Diakrits verksamhet i Sverige inkl. flytt av flertalet funktioner till Kina.

 

Acora deltar för Diakrits räkning i omfattande diskussioner och förhandlingar med ägarna till Matrix AB om en strukturering av aktuell bransch. Resulterar i att ett samgående sker den 1 juli 2008.

 

 

BytBil.com

 

Tidig digitalisering av kommunikation och innehåll som kom att förändra en hel bransch.

 

Som en del av Acoras konsultverksamhet med inriktning på Internet var bolaget en av de huvudansvariga för uppbyggnaden av www.bytbil.com under perioden 1997 - 2004.

 

Det inkluderade rollen som delägare och styrelsemedlem. Operativt ansvarig för bl.a. försäljningsavdelningen samt därefter webb- och teknikavdelningen. Under denna period utvecklade, marknadsförde och administrerade Acora även Byttruck.com - den ledande marknadsplatsen för gaffeltruckar.

En ny marknad

Bytbil.com kom att revolutionera bilköpandet genom att tillgängliggöra och krafttigt förenkla för Sveriges bilhandlares att nå ut till bilköpare.

 

Konsumenter fick i sin tur ett mycket kraftfullt verktyg att söka och jämföra objekt innan köp - sådant som vi alla tar för givet idag.

En framgångsrik resas slut

Verksamheten avyttrades i två steg till Schibstedkoncernen i oktober 2002 (60%) och resterande 40% i juli 2004.

KONTAKTA OSS

Tel: +46 73 506 3646 (Emma)

Tel: +46 70 550 6667 (Christer)

DELA

PROFIL

Acora erbjuder konsultstöd inom projektledning, IT- & affärsutveckling. Specialiserad på kundnära och affärskritiska system.

© Copyright 2016