Om Acora

ACORA

Nedan återfinns legal information om Acora AB samt CV för medarbetare & ägare

OM ACORA

 

Legal information Acora AB.

 

Bankgiro: 5859-2056.

 

F-skattebevis: Innehar F-skattebevis.

 

Verksamhet: Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom verkstadsindustri, tjänste- och handelsföretag, äga och förvalta aktier, andelar och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

 

Verksamheten bedrivs sedan 2016 med utgångspunkt från Stockholmsregionen.

 

Bolagets registreringsdatum: 1992-12-23.

 

Organisationsnummer: 556458-8464.

 

Aktiekapital: 100.000 kr.

 

Bolagets säte: Laholm

 

Styrelse: Christer Svensson (ordf), Bodil Svensson, Emma Kindblom & Henrik Kellkvist.

 

Bokföring/bokslut: Jonny Pettersson, Akridi AB, Halmstad.

 

Firmateckning: Förutom av styrelsen av Christer Svensson ensam.

 

Räkenskapsår: Kalenderår.

 

Tidigare firma: SGCS Consult AB.

Acora

 

IT- & affärsutvecklingsexpertis i två generationer

 

Kunskap om affärskritiska system, projektledning & försäkringsbranschen tar Acora till en spännade nästa fas!

EMMA KINDBLOM

AFFÄRSANSVARIG

 

2016 -

Konsult genom Acora AB.

Ansvarat för förstudie på Dina Försäkringar, avseende uttryckt behov av nytt CRM-system. Analysen innehöll såväl behov&kravfångst, IT strategisk påverkan samt inte minst analys av påverkan på verksamheten för att uppnå önskad effekt. Leverans till och förankring hos Dina Försäkringars beslutande organ och nyckelpersoner.

 

2014 - 2015

Head of Business Development and IT, Moderna Försäkringar

 • Ansvarig för Moderna försäkringars It-organisation, både avseende utveckling och drift inkl budgetansvar.
 • Utvecklingsdelen innehåller både prioritering&metod såväl som uppföljning av projekt&mindre utveckling och genomförande med hjälp av teamen inhouse och utvalda konsulter&leverantörer.
 • Driftsdelen avseende It infrastrukturen är nära sammankopplad med moderbolaget och erbjöd därmed helt andra frågeställningar såsom outsourcing med tillhörande SLA-uppföljning. Överflytt av alla servrar samt end user clients inkl. förändringshantering.
 • Jämfört med tidigare roll tillkom ansvar för Web samt projektledning&test.
 • Ansvar för 30 anställda, 3 mellanchefer och 10-talet konsulter. Delaktig i ledningsgruppen för Moderna försäkringar parallellt med moderbolaget Trygs nordiska It-ledning.

 

2013 – 2014

Head of System Development and IT operations, Moderna Försäkringar

 • Tidigare roll utökades med ansvar för IT operations med tillhörande förändringsprocess för att uppnå samklang med moderbolagets strategi avseende outsourcing.

 

2011 - 2013

Head of System Development, Moderna Försäkringar

 • Ansvarig för drift & utveckling av Modernas alla kärnsystem och projektportfölj
 • Medlem av Modernas Sverigeledning samt Tryg-koncernens IT-ledning
 • Ansvar för Modernas utvecklingsportfölj, 18 direktrapporterande samt 8 konsulter.
 • Drev IT-arbetet i den strategiska filialisering av Moderna Försäkringar, fokus IT. Analys och genförande avseende migrering av fullständigt försäkringssystem inkl strategiska stödsystem såsom web, utskriftsplattform och finanisell rapportering för att uppnå en gemensam plattform. Stor verksamhetspåverkan och därmed krav på förändringsledning och kommunikation.

 

2011

Business developer, Moderna Försäkringar

 

 • Ansvarig för införande och utveckling av automatiserat flöde för skadereglering på internet
 • Analys och förslag avseende hantering av affärsystem och IT-plattform efter Trygs uppköp av Moderna (filialiseringsprojekt).

 

2010

Project manager Strategic Business development, Tryg

 • Delprojektledare i nordiskt koncernprojekt med avsikt att skapa ny målbild för IT-stöd för att uppfylla framtidens kundmöte.

 

 

2008 - 2010

Head of Product and Marketdevelopment, Vesta Skadeförsäkring

 • Etablering samt uppbyggnad av supportfunktion som inkluderade såväl produktutveckling, systemutveckling såsom all skriftlig kundkommunikation, samt personalansvar.

 

2007 - 2008

Business Developer (New Markets), TrygVesta

 • Projektledare samt affärsutvecklare inom nordiska koncernprojekt, främst inom produktutveckling inklusive kundkoncept.

 

2006 - 2007

Nordic Management Trainee, TrygVesta

 

Utbildning

Aff.jur Mag, Master of Science in Commercial and Business Law, Linköpings Universitet

Certifierad LOTS®, Ledarskapets Kommunikation vid Stockholm School of Economics - Executive Education, Projektledning I o II vid Handelshøyskolen BI Bergen m.m..

 

CHRISTER SVENSSON

STYRELSEORDFÖRANDE & VD

 

2010 -

"Pensionerad", dock löpande punktinsatser avseende ledningsstöd och strategiarbete.

Engagerad i Laholm-Hök RK (IT-ansvarig & Executive Secretary RI) samt i Laholms Golfklubb (ordförande i Byggnadskommittén).

 

2007 - 2015

Ägt och drivit fastighetsbolaget Laxen 07 AB tillsammans med en partner med uppgift att äga, förvalta och utveckla Gröna Hästen-fastigheten i Laholm.

 

2004 - 2010

Projektarbete och medlem av olika styrelser samt förvärv och försäljning av aktier i mindre företag, däribland Diakrit och Industritorget.

 

1999 + september 2004

Startat, utvecklat & marknadsfört www.byttruck.com från slutet av 1999 fram till september 2004 då verksamheten såldes till Mascus Ltd (www.mascus.com).

 

1997-2004

Konsultverksamhet med inriktning på Internet. En av de huvudansvariga för uppbyggnaden av www.bytbil.com under perioden 1997-2004 som delägare och styrelsemedlem. Operativt ansvarig för bl.a. försäljningsavdelningen samt därefter webb- och teknikavdelningen. Verksamheten avyttrades i två steg till Aftonbladet/Schibstedkoncernen i oktober 2002 (60%) och resterande 40% i juli 2004.

 

1992-97

VD Stockamöllan AB och därefter Swedrive AB.

 

1991-92

Konsult för bl.a. Nordbanken, Skrinet m.fl.

 

1988-1991

VD och koncernchef för den OTC-noterade Acora-koncernen.

 

1984-1987

VD Kalmar Trading med ansvar för inköpssamordning och marknadsaktiviteter Asien inom Kalmar Industries koncernen. Därefter VD för Waco Jonsereds/Söderhamns Verkstäder.

 

1967-1984

Konstruktör, konstruktionschef, marknadschef och VD Lagaholm AB/Kalmar Lagab AB.

 

 

KONTAKTA OSS

Tel: +46 73 506 3646 (Emma)

Tel: +46 70 550 6667 (Christer)

DELA

PROFIL

Acora erbjuder konsultstöd inom projektledning, IT- & affärsutveckling. Specialiserad på kundnära och affärskritiska system.

© Copyright 2016